ION
Atom nebo skupina atomů, která ztratila nebo získala navíc jeden nebo více elektronů. Ztrátou elektronu vznikne ion s kladným nábojem tzv. kation, který se elektrickém poli pohybuje k záporné elektrodě (katodě). Ziskem elektronu vznikne záporně nabitý anion, pohybující se ke kladně nabité elektrodě. Ionty mohou být přítomny v plynu (např. při elektrickém výboji), kapalině (roztoky elektrolytů) i v tuhé látce (iontový krystal, kov, polovodič). Ionty vznikají při tvorbě iontové vazby ionizací.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999