IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ
Ionizující záření je tvořeno částicemi nabitými, nenabitými nebo obojími a je schopno přímo nebo nepřímo ionizovat (tj. “odtrhovat jeden nebo více elektronů“) atomy nebo molekuly prostředí, kterým prochází. Záření s kterým se setkáváme má charakter částicový (částice alfa, částice beta, elektrony, protony a jiné) nebo vlnový (roentgenovo záření, gama záření).


Propustnost ionizujícího záření


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999