IZOBARICKÝ PŘĺVOD TEPLA
Přívod tepla pracovní látce probíhající za stálého tlaku. Izobarický ohřev vody probíhá např. v parním kotli. Voda se nejprve za stálého tlaku ohřívá až na teplotu sytosti (teplota varu odpovídající pracovnímu tlaku), pak se při stálé teplotě vypařuje. Jakmile se všechna voda vypaří, zvyšuje se teplota páry. Jeli pracovní tlak vyšší než kritický tlak (221,1 MPa), mění se voda v páru při izobarickém ohřevu spojitě.

Izobarický ohřev vody při tlaku 16 MPa:
Voda se plynule ohřívá až do teploty 347,5°C (teplota sytosti), pak se při této teplotě vypařuje. Poté ohřev páry pokračuje opět plynule.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999