IZOTERMICKÝ DĚJ
Izotermická změna stavu pracovní látky probíhá za stálé teploty pracovní látky. Rozlišujeme izotermickou expanzi, tj. zvětšování objemu plynu při stále stejné teplotě, a izotermickou kompresi, tj. stlačování plynu při konstantní teplotě.

Při izotermické změně zůstává součin měrného objemu a tlaku plynu stále konstantní. Stlačíme-li např. daný objem plynu izotermicky na 20% původní veličiny, zvětší se tlak plynu pětinásobně.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999