IZOTERMA
Izoterma je termodynamická křivka v grafu stavových proměnných, např. objemu V a tlaku p.
Pro ideální plyn lze izotermu vyjádřit vztahem p.V = konst.
Pojem izoterma se používá také v meteorologii, kde označuje čáru zobrazující na mapě nebo grafu množinu bodů se stejnou teplotou ve stejnou dobu.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999