IZOTOP
Izotopy jsou nazývány atomy se stejným počtem protonů a rozdílným počtem neutronů. Mají velmi podobné chemické vlastnosti (díky stejnému elektronovému obalu).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999