JADERNÉ PALIVO
Za jaderné označujeme palivo, ve kterém se jadernými reakcemi přeměňuje část jaderné energie na teplo. V současné době je v energetice využíván typ jaderné reakce - štěpení jader těžkých prvků (např. uranu). V budoucnu se zdá být perspektivní energetické využití termojaderná reakce (syntéza lehkých jader).

Podle stupně obohacení izotopem U-235 rozdělujeme uran na:

  • přírodní: 0,71 %,
  • slabě obohacený: 1-5 %,
  • středně obohacený: 5-20 %,
  • silně obohacený: 20 a více %.

Energetický výtěžek je následující :

  • přírodní uran: 0,69 TJ/kg,
  • slabě obohacený: 3-8,5 TJ/kg,
  • palivo množivých reaktorů: až 52 TJ/kg.


Pruty s jadernými palivovými tabletami    Tableta jaderného paliva


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999