JADERNÁ REAKCE
Jaderná reakce je proces, kdy při vzájemné interakci dvou jaderných částic vznikají jiné částice. Z praktického hlediska je nejdůležitější reakce, kdy na terčíkové jádro X nalétává částice a (například neutron) a vzniká nové jádro Y a částice b.
Schematicky se jaderná reakce zapisuje ve tvaru a + X ® Y + b nebo X(a, b)Y. Symbol (a, b) charakterizuje reakci, například radiační záchyt (n,
g). Při jaderné reakci se zachovává elektrický náboj, počet nukleonů a platí zákon zachování energie.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999