JÁDRO KRYPTONU
Jádro kryptonu se skládá z 36 protonů a 47 neutronů (tj. 83 nukleonů).

Hmotnostní číslo A = 83
Protonové číslo Z = 36
Neutronové číslo N = 47.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999