JÁDRO URANU - 235
Jádro izotopu uranu - 235 se skládá z 92 protonů a 143 neutronů (tj. 235 nukleonů). Jedná se
o štěpný izotop, jehož dělením dochází k uvolnění tepla využívaného v jaderných reaktorech.

Hmotnostní číslo A = 235
Protonové číslo Z = 92
Neutronové číslo N = 143.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999