JALOVÝ VÝKON
Jalový elektrický výkon je jednou ze složek zdánlivého výkonu (viz též heslo činný výkon).
Jeho jednotkou je voltampér reaktanční [VAr] a je to výkon, který se zúčastňuje na vytváření magnetického pole.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999