JADERNÁ ELEKTRÁRNA JASLOVSKÉ BOHUNICE
Na lokalitě jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice, která se nachází necelých 20 km od Trnavy, jsou vlastně tři jaderné elektrárny - A-1, V-1 a V-2. Vlastníkem a provozovatelem elektráren je elektrárenská společnost Slovenské elektrárne, a.s.
Jednobloková elektrárna A-1 je první jaderná elektrárna na území bývalého Československa a její provoz je tedy spojen s prvním průmyslovým využitím jaderné energie u nás. Byla budována ve spolupráci se sovětskými specialisty a dodavatelskými organizacemi a představovala do určité míry experimentální elektrárnu jejímž cílem bylo ověřit provozuschopnost a výhodnost těžkou vodou moderovaného, plynem (CO2) chlazeného reaktoru (typ KS 150, výkon 150 MW) s přírodním uranem jako palivem. Generálním dodavatelem stavební části byl Hydrostav Bratislava a technologické části Škoda Plzeň. Za počátek výstavby se považuje rok 1958, přifázování na elektrickou síť proběhlo 25.12. 1972, ale po dvou poměrně vážných haváriích byl v roce 1977 její provoz ukončen. V současné době je elektrárna je fázi vyřazování z provozu.
Jaderná elektrárna V-1 má dva bloky s reaktorem VVER-440 (staršího typu V-230). Začátek její výstavby se datuje do roku 1972 a do provozu byla uvedena v letech 1978-1980 (1. blok - 12/1978, 2. blok - 3/1980). Jaderná elektrárna V-2 má dva bloky s reaktorem VVER-440 (novějšího typu V-213). Začátek její výstavby se datuje do roku 1976 a do provozu byla uvedena v letech 1984-1985 (1. blok - 8/1984, 2. blok - 8/1985). Jaderné elektrárny V-1 a V-2 mají celkový instalovaný výkon 1760 MW a jejich podíl na výrobě elektrické energie ve Slovenské republice se v současné době pohybuje na úrovni 40 %. Z JE V-2 se také zásobuje nedaleké krajské město Trnava teplem, takže elektrárna pracuje v režimu kombinované produkce tepla a elektrické energie (viz heslo kogenerace). Na území elektráren Jaslovské Bohunice se dále nachází mezisklad vyhořelého jaderného paliva a zpracovatelské centrum radioaktivních odpadů.

Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999