JADERNÁ ELEKTRÁRNA MOCHOVCE
Jaderná elektrárna Mochovce se nachází na jihozápadě Slovenska nedaleko okresního města Levice. S její výstavbou se začalo v roce 1982. V roce 1988 bylo rozhodnuto o změně původního systému řízení a kontroly, což si vyžádalo prodloužení výstavby, která byla v roce 1991 z finančních důvodů pozastavena. Oživení výstavby nastalo až v roce 1995 a v současné době je již první blok v provozu (7/1998), druhý má být uveden do provozu v polovině roku 1999 a další dva bloky jsou v různém stadiu rozestavěnosti. Na všech blocích je instalován reaktor VVER-440 (novější typ V-213) a na celé elektrárně byla realizována celá řada bezpečnostních vylepšení. Díky výsledkům úzké spolupráci českých, slovenských, ruských a západních firem je tato elektrárna považována za jednu z nejmodernějších a nejdokonalejších svého druhu.
Generálním projektantem je Energoprojekt Praha, generálním dodavatelem technologické části je Škoda Praha, dodavatelem stavební části je Hydrostav Bratislava, bezpečností vylepšení realizuje EUCOM (konsorcium Siemens - Framatome), Škoda Praha, Atomenergoexport a poradcem vlastníka a provozovatele elektrárny - elektrárenské společnosti Slovenské elektrárne, a.s. - je Electricité de France.


Jaderná elektrárna Mochovce

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999