JISTIČ
Jistič je samočinný spínací elektrický přístroj s velkým spínacím elektrickým proudem a jeho hlavní funkcí je jištění proti zkratu. Jistič se skládá ze soustavy kontaktů, zhášecích komor a poháněcího mechanizmu, který napíná vypínací pružiny. Dále má jistič zámek pro zabezpečení zapnuté polohy proti tahu vypínacích pružin a spoušť (případně relé) jako vybavení vypínací funkce. Jističe jsou v zapnutém stavu vždy připravené vypnout při poruše a to ve stavu ručního i automatického ovládání.

Podle velikosti nominálního proudu se jističe rozdělují na:

  • drobné (pro domovní instalace) a malé jističe do 100 A, které se používají k jištění vedení nebo motorů
  • střední jističe do 630 A
  • velké jističe nad 1000 A.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999