JMENOVITÉ VELIČINY
Jsou veličiny, na které jsou navrhovány stroje, přístroje, vedení apod. Jedná se jak o veličiny elektrické (proud, napětí, odpor atd.), tak i o parametry mechanické, dynamické, tepelné apod.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999