JÓD
V jaderných reaktorech vzniká při štěpení a rozpadech některých produktů celá řada izotopů jódu. Z hlediska vlivu na životní prostředí je největší pozornost věnována I-131 s poločasem rozpadu 8 dní.

 

Chem. prvek skupiny: VII B
Halogen, fialové krystaly, biogenní prvek
Oxidační číslo: -1 až +7
Atomové číslo: 53
Relativní atomová hmotnost: 126,904
Teplota tání: 113,5 °C
Teplota varu: 184,4 °C
Hustota: 4,934 g/cm3
Ruda: lauterit CaI2
Hlavní zdroj: mořské soli
 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999