JOULE - JEDNOTKA ENERGIE
Joule je odvozená jednotka soustavy SI (viz heslo Jednotky SI) pro energii (práci, teplo).
Jeden joule je práce, kterou vykonává stálá síla 1 newtonu, působící po dráze 1 metru ve směru síly.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999