KABELOVÉ VEDENÍ
Používá se pro rozvod elektrické energie ve městech, sídlištích, průmyslových závodech apod. Kabely se ukládají do země nebo jsou uloženy ve vzduchu v kabelových lávkách, na roštech, kanálech apod.

Rozdělení kabelů podle konstrukce: kabel jednožilový, vícežilový, symetrický, nesymetrický. Rozdělení kabelů podle účelu: silový (pro přenos velkých výkonů), sdělovací.
Rozdělení kabelů z hlediska přenášených kmitočtů: nízkokmitočtový (do 10 kHz), vysokokmitočtový (asi 12 kHz až 12 MHz).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999