KADMIUM
Neušlechtilý kov, který se získává především elektrolyticky. Používá se při výrobě elektrod
do alkalických, nikl-kadmiových akumulátorů.

 

Značka: Cd
Chem. prvek skupiny: VII B
Bílý, lesklý, tažný, kov
Oxidační číslo ve sloučeninách: II
Atomové číslo: 48
Relativní atomová hmotnost: 112,41
Teplota tání: 320,9 °C
Teplota varu: 767 °C
Hustota: 8,65 g/cm3
 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999