KALINŮV CYKLUS
Současná generace paroplynových zařízení dosahuje čisté účinnosti 55 %. Příští generace energetických technologií umožní prolomení hranice 60 %. Kalinův cyklus dovoluje dosáhnout účinnosti vyšší než 60 % a dokonce se přiblížit teoretické hranici dané Carnotovým cyklem (70 až 80 %). Kalinův cyklus používá směsi čpavku a vody s měnícími se body varu. V oběhu se mění složení směsi pro minimalizaci teplotních rozdílů.
Kalinův cyklus se skládá z jednotlakého kotle na odpadní teplo, kde probíhá vypařování a přehřívání směsi, mezichladiče, který hradí deficit ve spotřebě tepla a je umístěn mezi středotlakýma nízkotlakým dílem turbíny a destilačního a kondenzačního subsystému, v němž pracovní látka vstupuje ve stavu suchých nasycených par a kondenzuje v širokém rozsahu teplot. Kalinův cyklus najde uplatnění u všech paroplynových oběhů i u technologií čistého uhlí, protože výrazně zvyšuje účinnost oběhu a snižuje provozní náklady. Umožňuje využití v širokém rozsahu výkonů (20 až 250 MWe) spalovacích turbín a je vhodný i pro kogeneraci.

Výkon Kalinova cyklu je přibližně o 25 % vyšší než u dvoutlakového Rankinova cyklu a o 15 až 18 % vyšší než u třítlakového Rankinova cyklu. Cyklus byl vyvíjen na demonstrační jednotce
3 MWe v Canoga Park v Kalifornii, kde probíhaly zkušební testy po dobu 4 000 h.



© Copyright Simopt, s.r.o. 1999