KAPALNÝ RADIOAKTIVNĺ ODPAD
Kapalný radioaktivní odpad se v jaderných elektrárnách zpracovává buď bitumenací nebo cementací do 200 l sudů, které jsou ukládány v úložišti. Další metodou, která se také používá je vitrifikace.


Viz.Tab.1 : Limity a skutečné výpustě plynných a kapalných radioaktivních odpadů
z JE Dukovany


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999