KATION
Kladně nabitý kation (Na+, Cu2+, Ce4+), vznikne, když elektricky neutrální atom ztratí ionizací elektron. Kation se v elektrickém poli pohybuje k záporně nabité elektrodě (katodě). Kationy od katody přijímají elektrony - redukují se.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999