KELVIN WILLIAM

Lord William Kelvin (26.6. 1824 - 17.12. 1907, původně William Thomson) byl britský fyzik, který se zabýval prakticky všemi fyzikálními obory, zejména však elektřinou a magnetizmem.
Vynalezl zrcátkový galvanometr, studoval elektrické kmity pomocí matematické analýzy, navrhl absolutní teploměrnou stupnici.
Na jeho počest je po něm pojmenována jednota termodynamické teploty.


 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999