KLASICKÁ ELEKTRÁRNA
Elektrárna pracující v parním cyklu, využívající fosilní palivo. Podle druhu paliva rozlišujeme elektrárnu uhelnou, elektrárnu na topný olej nebo elektrárnu na zemní plyn. Další dělení závisí
na spalovacím zařízení a na uspořádání parního cyklu (viz též heslo Uhelná parní elektrárna).

 

Viz.Tab.1 : Emise znečisťujících látek při provozu elektráren

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999