KOEFICIENT VYUŽITÍ INSTALOVANÉHO VÝKONU
Koeficient využití instalovaného výkonu je poměr skutečně vyrobené elektrické energie k množství elektrické energie, kterou by blok vyrobil při provozu na instalovaném elektrickém výkonu. Koeficient využití instalovaného výkonu se obvykle vztahuje k jednomu kalendářnímu roku a vyjadřuje se buď hodnotou od 0 do 1 nebo procentem. Hodnota koeficientu využití instalovaného výkonu závisí jednak od typu elektrárny a jejího zatížení (viz heslo diagram zatížení) a v rámci těchto charakteristik od kvality jejího provozu.

 

Jaderná elektrárna 70-80 % (výjimečně až 100 %)
Tepelná elektrárna 50-80 %
Vodní elektrárna 10-70 % (průtočná VE 45-70%, akumulační VE 15-35 %, přečerpávací VE 10-15 %)
Tab.1 : Orientační hodnoty koeficientu využití instalovaného výkonu

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999