KOGENERACE
Kombinovaný proces výroby elektrické energie a použitelného tepla, často využívaný
v paroplynových zařízeních. Kogenerační jednotka spalující zemní plyn sestává ze spalovací plynové turbíny, spalinového kotle a parního turbosoustrojí. Teplo o nízké teplotě se využívá
k ohřevu užitkové vody a k vytápění.

 

Kondenzační elektrárna: 38 %
Elektrárna s paroplynovým cyklem: 50 %
Kogenerační elektrárna s paroplynovým cyklem: až 92 %
Tab.1: Využití zemního plynu v % - porovnání

 

Animované schéma kogenerace


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999