KOLEKTOR
Kolektor je všeobecně sběrač nebo sběrná komora a v oboru výroby elektrické energie se používá ve dvou významech. Za prvé je to potrubí většího průměru do kterého jsou zaústěny potrubí menšího průměru, např. kolektor páry nebo kolektor napájecí vody. Druhý význam je sluneční kolektor, tj. zařízení sloužící k zachycení sluneční zářivé energie a její přeměně na jiné formy energie.

 

Kolektor na zachytávání sluneční energie je součástí například sluneční sušičky.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999