KOMĺN
Komín slouží k odvádění spalin do ovzduší. Je to vysoký horizontální nebo vertikální dutý válec, vyvozující na základě rozdílu hustoty okolního vzduchu a hustot ohřátých spalin vztlak. Tento vztlak spolu s účinkem spalinového ventilátoru způsobuje proudění spalin do ovzduší.

 

Výška: 60 až 300 m
Teplota spalin na vstupu do komína: 140 °C
Objem spalin bloku 200 MW 1 milion m3/h
 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999