KOMPRESOR
Stroj, ve kterém probíhá stlačování plynu, přičemž kompresní poměr (poměr výstupního a vstupního tlaku) je větší než 3. V pístovém a rotačním kompresoru se nasátý plyn stlačuje zmenšováním jeho objemu. U odstředivých strojů (turbokompresorů) se plyn urychluje v oběžném kole působením odstředivých sil a v difuzoru stlačuje jako důsledek přeměny kinetické energie
v tlakovou.

 

Objemový průtok: 18,3 m3/s
Stlačení: na 1,18 MPa
Otáčky: 9 360 1/min
Tab.1: Radiální turbokompresor ČKD na koksový plyn

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999