KOMUTÁTOR
Komutátor je zařízení umístěné na hřídeli dynama, sloužící k přepojení vodiče z jednoho kartáče na jiný a tím plní vlastně funkci usměrňovače, protože střídavé napětí indukované v rotorovém vinutí dynama mění na stejnosměrné elektrické napětí. Skládá se z několika vzájemně izolovaných měděných lamel. Ke každé lamele vedou vodiče dvou různých cívek. Celé vinutí rotoru je přes komutátor propojeno. Čím více lamel komutátor má, tím je výstupní stejnosměrné napětí stabilnější (tj. méně zvlněné).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999