KONCOVÝ ČLÁNEK
Část elektrické ochrany. Provede tzv. vybavení ochrany (vypnutí, odpojení poškozeného úseku a pomocnými kontakty sepne pomocné obvody, jež provedou požadované úkony (signalizace, odbuzení generátoru, uzavření přívodu vody k turbíně apod.).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999