KONCENTRACE SPÁDU U VODNÍCH ELEKTRÁREN
Výkon vodních elektráren určuje hydroenergetický spád a průtok. Čím větší spád se využívá, tím menší jsou měrné investiční náklady na 1 kW instalovaného výkonu a tím menší jsou i provozní náklady na 1 kWh vyrobené elektrické energie.
Co největší koncentrace spádu je tedy základní podmínkou hospodárnosti výstavby vodní elektrárny a je jí možno docílit následujícími způsoby:

a) pomocí přehrady nebo hatě
b) využitím derivace (obtoku) (viz heslo derivační vodní elektrárna)
c) přečerpáváním (viz heslo přečerpávací vodní elektrárna)
d) využitím přílivu a odlivu na pobřeží moří (viz heslo přílivová vodní elektrárna).

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999