KONTEJNER
Kontejner je přepravní prostředek s objemem nad 1m3, překladatelný z jednoho druhu dopravního prostředku na druhý bez překládky obsahu. V jaderné energetice jsou pro přepravu a skladování radioaktivních materiálů vyrobeny speciální kontejnery, splňující přísné mezinárodní předpisy.

       


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999