ZPLYŇOVACĺ KOTEL
Zplyňování biomasy je proces používaný od nepaměti při výrobě dřevěného uhlí. V průběhu druhé světové války nahradil dřevoplyn celkem úspěšně nedostatkový benzin. V současné době se zplyňování biomasy používá ve velkém měřítku především ve skandinávských zemích. Palivem může být prakticky libovolná biomasa včetně dřevního odpadu s 50 % vlhkostí. Na obrázku je speciální zplyňovací kotel ATMOS-DC 25, určený pro malé výkony.

Z 1 kg dřevního odpadu lze získat asi 3 m3 plynu, jehož výhřevnost se leží v rozmezí 8 až 12 MJ.

Zplyňovací kotel

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999