KRYPTON
Vzácný plyn, který se používá jako náplň do žárovek a zářivek.

 

Chem. prvek skupiny: vzácné plyny
Atomové číslo: 36
Relativní atomová hmotnost: 83,80
Teplota tání: -156,6 °C
Teplota varu: -152,9 °C
Hustota: 3,74 g/dm3
Zdroj: frakční destilace vzduchu
 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999