LASER
Název zařízení LASER představuje umělé slovo z anglického výrazu Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (zesílení světla vynucenou emisí záření). Samotné zařízení je přístroj generující nebo zesilující koherentní a intenzivní úzký paprsek světla. Podle prostředí, v němž ke generaci dochází se lasery dělí na plynové, z pevné látky, polovodičové apod. Lasery se používají v lékařství (oční operace), v polygrafii, pro měření vzdáleností, ve spojovací technice, v metrologii, ve vojenské technice. Perspektivně se používá s jeho využitím v elektrárnách využívajících termojadernou energii.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999