LAVALOVA TURBÍNA
První rovnotlaká parní turbína s jedním oběžným kolem s vysokým počtem otáček a zpomalujícím ozubeným převodem.

Lavalova turbína


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999