LAWSONOVO KRITÉRIUM
Pro udržení termojaderné řetězové reakce musí mít plazma určitou minimální hodnotu teploty
a součinu
r . t, kde r je hustota vysokoteplotní plazmy a t je doba její existence. Uvedený součin se nazývá Lawsonovo kriterium.

Hodnoty teploty a Lawsonova kriteria pro různé reakce:

  • reakce deuterium + deuterium (D + D ® 23He + n + 3,3 MeV nebo 13He + p + 4 MeV) -
    - T = 5.108 K, L. k. = 2.1015 s/cm3
  • reakce deuterium + tritium (D + T ® 24He + n + 17,85 MeV) - T = 2.108 K,
    L. k. = 6.1013 s/cm3.
Závislost Lawsonova kritéria
na dosažených teplotách plazmy
u různých typů toroidních komor.

© Copyright Simopt, s.r.o. 1999