LIGNIT
Geologicky nejmladší tuhé fosilní palivo s relativně nízkou výhřevností. V České republice není těžba lignitu významná. Jihomoravská lignitová ložiska zásobují uhelnou elektrárnu Hodonín,
jejíž příspěvek pro elektrizační soustavu je asi 1%.

 

Výhřevnost: 9,1 MJ/kg
Obsah síry: 1,2 %
Obsah vody: 45 %
Obsah popelovin: 15 %
Roční těžba v jihomoravském ložisku: 0,6 až 1 milion tun
 

Viz.Tab.1 : Energetický potenciál různých zdrojů energie v přepočtu na tuny měrného paliva (tmp)


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999