LIKVIDACE ZAŘĺZENĺ
Likvidací zařízení rozumíme rozebrání zařízení a uvedení zabrané plochy do stavu blížícího se co nejvíce původnímu.

 

Viz Tab.3 : Odhad nákladů na konečnou likvidaci komerčních jaderných elektráren© Copyright Simopt, s.r.o. 1999