LITHIUM
Lithium je chemický prvek. Připravuje se elektrolýzou taveniny chloridu lithnatého. Používá se jako příměs do slitin hliníku, zinku a hořčíku a v metalurgii mědi.

 

Značka Li
Chemický prvek skupiny I.A
Oxidační číslo +1
Měkký, lehký, stříbrobílý, reaktivní, alkalický kov; nejlehčí pevný prvek
Atomové číslo 3
Relativní atomová hmotnost 6,93
Teplota tání 179 °C
Teplota varu 1 340 °C
Hustota 0,534 g/dm3
Tvrdost 0,6
 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999