LJUNGSTRÖMŮV REGENERATIVNÍ OHŘĺVÁK VZDUCHU
Tepelný výměník, jehož rotor akumulující a přenášející teplo tvoří svazky zvlněného plechu střídavě obtékané odcházejícími spalinami a předehřívaným vzduchem.
Nazván je podle F. Ljungströma (1875 - 1946), švédského vynálezce a průmyslníka.
  • Otáčky rotoru: 3 až 5 za min
  • Rychlost spalin: 5 až 8 m/s (max. 10)
  • Ohřívák je sestaven ze sekcí vyplněných plechem tlouštky 0,6 až 1,2 mm, šířka štěrbiny: 3 až 6 mm.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999