MAGNETOHYDRODYNAMICKÝ GENERÁTOR
Magnetohydrodynamický generátor nebo též MHD generátor je zařízení pro přímou výrobu elektrické energie z energie tepelné. Princip zařízení je založený na interakci rychle vodivého média (plyn, kapalina, plazma, tekutý kov) s magnetickým polem, což vede ke vzniku elektrického napětí. MHD generátory patří mezi netradiční a snad i perspektivní způsoby výroby elektrické energie. Jeho využití v průmyslovém měřítku zatím brání vícero technických problémů.

Základní druhy MHD:

a) systém s otevřeným cyklem, využívajícím spaliny fosilních paliv
b) systém s uzavřeným cyklem, využívajícím vzácné plyny
c) systém s tekutými kovy (sodíkem a draslíkem).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999