MAGNETICKÉ POLE
Magnetické pole se projevuje silovými účinky magnetické látky nebo vodiče protékaného elektrickým proudem nebo pohybujícími se elektrickými náboji. Velikost magnetického pole se vyjadřuje intenzitou magnetického pole, které má jednotku A/m.

 

Magnetické pole cívky; I - protékající proud
Magnetické pole přímého vodiče s proudem I

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999