MAGNETICKÝ TOK
Magnetický tok nebo též magnetický indukční tok je úhrnný tok magnetické indukce (viz heslo elektromagnetická indukce) procházející určitou plochou.
Základní jednotkou magnetického toku je weber (Wb = m2
.kg.s-2.A-1; viz heslo Weber - jednotka magnetického toku).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999