MALÁ VODNĺ ELEKTRÁRNA
Mezi malé vodní elektrárny řadíme zpravidla vodní elektrárny, jejichž výkon je menší než 10 MW. Jejich význam spočívá v tom, že umožňují využít hydroenergetický potenciál i malých vodních toků. Celkový technicky využitelný potenciál malých vodních elektráren v České republice
je 1,6 TWh ročně, z toho je využito 0,4 TWh za rok.

 

Instalovaný výkon: 5,58 MW
Průměrná produkce elektřiny: 29 GWh/r
Rok uvedení do provozu: 1987
Počet turbín: 3
Typ: přímoproudá Kaplanova turbína
Průměr oběžného kola: 3,5 m
Hltnost: 3 x 55 m3/s
Tab.1: Malá vodní elektrárna Štvanice, Praha

 

Viz.Tab.2 : Porovnání některých ukazatelů při výstavbě elektráren různých typů

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999