MANOMETR
Přístroj na měření tlaku.
Tvorba páry v kotli je izobarický děj, to znamená, že probíhá při konstantním tlaku. Je proto přesné určení tlaku v kotli důležitým provozním údajem. Jelikož se při najíždění kotle mění tlak
z atmosférické hodnoty až na plný provozní tlak, musí systém měření tlaku pracovat spolehlivě
v celém rozsahu včetně rezervy dané tlakovou zkouškou.
Podobně i v primárním a sekundárním okruhu jaderné elektrárny je velmi důležité poznat tlak pracovních médií.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999