MAXWELLOVY ROVNICE
Základní rovnice pro elektromagnetické pole a vztahy mezi jeho charakteristickými veličinami.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999