MĚŘÍCÍ A POPUDOVÝ ČLÁNEK
Část elektrické ochrany. Měří kontrolovanou veličinu a při překročení povolené odchylky dává popud k činnosti ochrany (kontakt sepne).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999