MĚŘENÍ A REGULACE
Měření a regulace je častý pojem v elektrárenství. Jedná se vlastně o proces určování velikosti fyzikálních veličin (počet otáček, rychlost, tlak, teplota, vlhkost) a jejich porovnání s požadovanými hodnotami. Při manuálním procesu měření a regulace sleduje pracovník údaje měřidel a podle nich nastavuje regulační orgány (ventily, odpory atd.). Při automatickém procesu ovládá regulační orgány měřící snímač přímo nebo dává signál systému rozvádějícímu pomocnou energii (tlakovou nebo elektrickou) výkonnému orgánu, který ovládá regulační orgán.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999